Weet-bix

Bạn sẽ tìm thấy chúng trong các hộ gia đình không chỉ ở Úc, mà bây giờ – trên khắp thế giới, hàng ngày. Chúng đã được nhiều thế hệ người Úc yêu thích và Weet-Bix ™ vẫn là loại ngũ cốc ăn sáng số 1 của Úc.